अमला
हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्यशैत्यतः । कफं रुक्षकषायत्वात् फलं धायास्त्रिदोषजित् ।। हरीतक्यामलकविभीतकानि त्रिफला । त्रिफला कफपित्तघ्नी मेहकुष्ठ विनाशिनी ।। जात्यामल कुमुस्तानि तद्धन्ववय वासकम् । विवद्वदोषों ज्वरितः कषायं सगुणं पिवेत् ।। आमलकीहरीतकी पिप्पल्यश्चित्रकश्चेति । आमलक्यादिरित्येष गणः सर्वज्वरापह ।। अम्लं समधुरं तिक्तं कषायं कटुकं सरम् । चक्षुष्यं सवदोषघ्नं वृष्यमामलकी फलम् ।। परिचय ः जडीबुटीहरूको महवको बारेमा चर्चा गर्दा अमलाको चर्चा अनिवार्य देखिन्छ । किनकि अमला विभिन्न रोगहरूको विनाशकका रूपमा हामीमाझ परिचित छ । अमला नेपालका सबैजसो जङ्गल या उद्यान, बगैँचामा सर्वसुलभ छ । यो ४५०० फीटको उचाइसम्म अवस्थित हुन्छ । यसका पातहरू अमिलीको वृक्षका जस्तै हुन्छन् । यसका पात भगवान् शिवजीलाई चढाइने...

Read More

error: